ERC CZ


Tato aplikace vznikla v rámci projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace - STRATIN+ (kód projektu: MS2104). Tento projekt je řešen s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum zhotovení: říjen 2022